login / register

Press

For all press infor­ma­tion, images and resources about TEDxRot­ter­dam, please con­tact us via info@tedxrdam.nl.

Down­load the TEDxRot­ter­dam logo here.

Print media publications

AD | Spaghet­ti­saus Om De Wereld Te Ver­beteren (pdf)
Vrij Ned­er­land | De TED-Revolutie (pdf)
AD | De Ware Aboutaleb (png)
Maasstad­Pers | ‘TEDx’ net onder ‘Joran’ op Twit­ter
Maasstad­Pers | Kijk Eens Com­pleet Anders Naar De Stad (pdf)
Metro (26 mei) | Ideeën die het waard zijn te ver­sprei­den op Rot­ter­damse
con­fer­en­tie
(pdf)
Adfor­matie | Som­mige Rot­ter­dammers denken com­pleet anders (pdf)
Reload
| TED and now for some­thing com­pletely dif­fer­ent (pdf)
Uitagenda nr 30 | Ntjam Rosie op TEDx
NL10TEDxRot­ter­dam par­ty­crasher (pdf)
Sec­ond Sight
| TEDx Rot­ter­dam Archi­tec­ture of knowl­edge
NL10 | TED’s ideeën
Metro (14 jan) | TEDx con­fer­en­tie in Rotterdam

TEDxRot­ter­dam press releases

Some­think Com­pletely Dif­fer­ent NL (pdf)
Some­think Com­pletely Dif­fer­ent UK(pdf)
Een Dag Die Alles Veran­dert NL (pdf)
The Day That Will Change Every­thing UK (pdf)
Volledige Sprek­er­spro­gramma TEDxRot­ter­dam Bek­end NL (pdf)

Online publications

Who is Ntjam Rosie?
RMC, TEDxRot­ter­dam hype op Twit­ter
Willem Ver­beke spreekt tij­dens TEDx Rot­ter­dam
Rot­ter­dam Mar­ket­ing, TEDxRot­ter­dam
Enviu, Enviu sup­ports TedX Rot­ter­dam
Ned­er­lands Medi­aNetwerk, TEDx Rot­ter­dam Some­think com­pletely dif­fer­ent
Per­slink, TEDxRot­ter­dam Some­think com­pletely dif­fer­ent
Twi­tIQ, Tedx Rot­ter­dam
Wij weten alles, TEDxRot­ter­dam 4 juni 2010: één dag die alles veran­dert
TEDx Rotterdam.V2_ offi­cial cre­ative part­ner of TEDxRot­ter­dam.
TEDxRot­ter­dam
Rot­ter­da­mon­derneemt 17 april 2010, TEDxRot­ter­dam 4 juni 2010. 1 dag die alles veran­dert!
Region­ieuws, TEDxRot­ter­dam 4 juni 2010. 1 dag die alles veran­dert!
Bright.nl, TEDxRot­ter­dam. Tal­en­ten delen ervarin­gen uit hun vakge­bied
Frankwatch­ing. Event: TEDx Rot­ter­dam
Ajanaku, TEDx Rot­ter­dam| First 5 speak­ers
Virtueel Plat­form. TEDx Rot­ter­dam: Some­think Com­pletely Dif­fer­ent
Gezondheid.nl3 mei 2010, Geluid laat ver­nauwd bloed­vat zien
Wij weten alles, Celine Cairo@Tedx Rot­ter­dam 4 juni 2010
Mindz,  TEDxR­dam op vri­jdag 4 juni in ‘het Nieuwe Luxor’
Hyves blog, TEDx Rot­ter­dam
Blend mag­a­zine, TEDx Rot­ter­dam: Some­think com­pletely dif­fer­ent
Con­greswereld, Ned­er­land omarmt TEDx– con­gressen
Pytch, Ned­er­land telt af naar 4 juni, ben jij er ook
High­pro­file, Sprek­er­spro­gramma TEDxRot­ter­dam bek­end
Nieuws­bank, Volledige sprek­er­spro­gramma TEDxRot­ter­dam bek­end
Wij weten alles, Volledige sprek­er­spro­gramma TEDxRot­ter­dam bek­end
Event­busi­ness, Sprek­er­spro­gramma TedxRot­ter­dam bek­end
Twib­bon, TEDx Rot­ter­dam
Sec­ond Sight, TEDx Rot­ter­dam – Archi­tec­ture of Knowl­edge
Blog, A mes­sage from TEDx Rot­ter­dam
E-Learn, TEDx Rot­ter­dam
Eras­mus MC, Geluid laat ver­nauwd bloed­vat zien
Rotterdamnieuws.net, N’Spire inspireert Rot­ter­dammers in het kader van TEDxRot­ter­dam
Rot­ter­dams Uit­buro, 04 June 2010 08:00 Nieuwe Luxor The­ater Rot­ter­dam TEDxRot­ter­dam
De Haven­loods Noord, Plant jouw idee in hartje Rotterdam